Les sept samouraïs Streaming vf

  • 207 min
  • 1353371 views

Genre
popularity
  • 16.159
production
Date de sortie
  • 1954-04-26

Au XVIè siècle, au Japon, des paysans décident d'embaucher des samouraïs pour protéger leur village, et en trouvent sept. Ces hommes organisent la défense du village contre quarante brigands.

  • AVEC
    • Toshirō Mifune, Takashi Shimura, Yoshio Inaba, Seiji Miyaguchi, Minoru Chiaki, Daisuke Katô, Isao Kimura, Keiko Tsushima, Yukiko Shimazaki, Kamatari Fujiwara, Yoshio Kosugi, Bokuzen Hidari, Yoshio Tsuchiya, Kokuten Kôdô, Eijirō Tōno, Jun Tatara, Atsushi Watanabe, Toranosuke Ogawa, Isao Yamagata, Kichijirô Ueda, Sôjin Kamiyama, Gen Shimizu, Keiji Sakakida, Shinpei Takagi, Shin Ôtomo, Toshio Takahara, Hiroshi Sugi, Hiroshi Hayashi, Sachio Sakai, Sôkichi Maki, Ichirô Chiba,
  • TAGS
  • Films en anglais