Samuraï III : La Voie de la lumière Streaming vf

  • 104 min
  • 33371 views

Genre
popularity
  • 3.318
production
Date de sortie
  • 1956-01-03

Musashi renonce à combattre les jeunes samouraïs désireux de se mesurer à lui pour se faire un nom. Il accepte néanmoins un dernier combat mais avant se retire dans un endroit isolé afin d'y méditer. Il sait que ce combat sera le dernier, et qu'il atteindra l'illumination...

  • AVEC
    • Toshirō Mifune, Koji Tsuruta, Kaoru Yachigusa, Mariko Okada, Michiko Saga, Takashi Shimura, Minoru Chiaki, Takamaru Sasaki, Daisuke Katô, Haruo Tanaka, Kichijirô Ueda, Kokuten Kôdô, Ikio Sawamura, Nakajirô Tomita, Sonosuke Sawamura, Michiyo Kogure, Akihiko Hirata, Minosuke Yamada, Sôji Kiyokawa, Masako Sakurai, Yutaka Oka, Tominosuke Hayama, Kumeko Otowa, Yaeko Izumo, Noriko Honma, Etsuo Saijô, Tateo Kawasaki, Fumindo Matsuo, Ren Yamamoto, Fuminori Ôhashi, Haruko Toyama,
  • TAGS
  • Films en anglais